གློག་བརྙན་ཐུང་ཀུ་

 

 

 

 

གདམ’འཐུ’ཅན’གྱིདོན’ཚན’ཡང’ན’བརྗོད’དོན’དབྱེ’བའི’ཆ’ཕྲན

 

Dzongkha Luke Short clips

Dzongkha Mark Short clips

 


འབྲུག་པའི་དདཔ་ཅན་ཚུ་དང་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་དདཔ་ཅན་ཕོ་མོ་ ག་ར་གྱི་བསྟོད་པའི་ཐོན་སྐོན་གསརཔ་འདི་ཚུ་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ལག་ལེན་ཐབས་ཚུགས་མ་ཚད་ ང་བཅས་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་མི་འགལ་སྐྱོད་འདི་ཚུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཚུགས།

kuzuzangpo la Bhutan logo

དྲི་བ་ཡང་ན་བསམ་འཆར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨི་མེལ་ཁ་ཡིག༔

[email protected]